Program konference NLP V AKCIJI 2017

1. dan
sobota, 20. maj, 2017

9:00 – 9:15

Prihod in registracija udeležencev

9:15 – 9:20

Otvoritev konference

 

9:20 – 10:20

1. predavanje: "NLP butl" se postavi na ogled

Smatram, da v življenju ni naključij. Toda način, na katerega sem se jaz srečal z NLP-jem, je zagotovo plod čistega naključja. Ena izmed stvari, na katere sem pri sebi ponosen, je to, da tisto, za kar se odločim, tudi naredim, brez izjeme. Pred prvim modulom NLP praktika, davnega januarja 2012, sem se trdno odločil, da bom NLP uporabljal zgolj in samo v osebne namene, saj ga za poslovne namene niti slučajno ne potrebujem, jaz že ne. Kakšen butl!

Ključne besede: NLP, osebna učinkovitost, poslovna učinkovitost, uporabnost NLP orodij, menedžment.

mag. Dejan Bibič, univ.dipl.ekon, NLP mojster in NLP coach

10:20 – 11:20

2. predavanje: Ali si upam biti bolj uspešen/uspešna?

Lahko to dosežem tudi sam/-a? Kako, na kakšen način?

Na predavanju se bomo dotaknili pomembnih strategij uspešnih managerjev, ter ljudi, ki izžarevajo svojo karizmo in so zadovoljni s svojim življenjem kot tudi s svojim delom ter ki jih kot uspešne in zadovoljne, priznavata tudi njihovo poslovno ter zasebno okolje. Videli bomo pomembnost povezave med našimi čustvi in uspehom ter neuspehom in spoznali eno od tehnik upravljanja lastnih stanj pri doseganju želenih rezultatov.

Luka Škrjanc, NLP trener, NLP coach, ILE in NLP Learning coach

11:20 – 11:35

Odmor za druženje in mreženje

11:35 – 12:35

3. predavanje: Celovit model razvoja vodenja z NLP orodji

Prispevek odgovarja na vprašanje, kako povezati NLP z modeli razvoja vodenja, ki temeljijo na znanstvenih in praktičnih dognanjih. Celovit model razvoja vodenja, ki ga ponuja avtor, zajema neposredno merjenje in spremljanje napredka pri razvijanju veščin vodenja z NLP orodji. Še več, model garantira izjemne rezultate pri delu z ljudmi v praksi. Celovit model razvoja vodenja vsebuje naslednje komponente:

  1. CILJ: TRANSFORMACIJSKO IN KARIZMATIČNO VODENJE

Končni cilj je razvoj 5 transformacijskih in karizmatičnih stilov vodenja, ki dajejo najboljše rezultate v praksi.

  1. PROCES: SOCIALNA IDENTITETA IN VODENJE

Razvoj in izražanje stilov vodenja je rezultat 4 procesov skupinske dinamike v procesu vodenja.

  1. VODJA: SOCIALNE VEŠČINE Za uspešno izvajanje procesov skupinske dinamike mora vsak vodja razviti 6 temeljnih socialnih veščin.
  2. KOMUNIKACIJA: TEMELJ VSEH TREH ELEMENTOV

Za vse tri elemente (vodja, proces, cilj) je značilen in odločilen proces komunikacije, v katerem vodja razvija, krepi in izraža vpliv.

  1. NLP ORODJA: RAZVOJ VSEH ŠTIRIH ELEMENTOV

NLP programi izobraževanja vsebujejo preverjena in praktična orodja, ki predstavljajo osnovne gradnike posameznih elementov modela, in orodja, ki skupaj povezujejo vse elemente v celovit, na znanju temelječ, praktičen model vodenja.

dr. Džemal Durić, NLP trener in NLP coach

12:35 – 13:45

Odmor za druženje, mreženje in okrepčilo

13:45 – 14:45

4. predavanje: Očitne in manj očitne priložnosti uporabe principov NLP v poslovnem in zasebnem življenju

Dolgoročna uspešnost v poslovnem okolju terja nenehno grajenje osebne odličnosti. NLP v tem smislu ponuja strukturo mišljenja in orodja, ki omogočajo njeno udejanjenje. V prispevku bo govora o nekaterih principih, ki predstavljajo temelje za doseganje uspeha v poslu in osebnem življenju. Med drugim se bomo dotaknili sposobnosti osredotočanja in uravnavanja občutkov preko poznavanja mehanizmov delovanja čustev ter razmišljali, kako si lahko pri tem pomagamo z znanjem NLP.

mag. Aleš Brglez, NLP coach in Praktik hipnoze

14:45 – 15:00

Odmor za druženje in mreženje

15:00 – 16:00

5. predavanje: Do odličnosti v osebni prodaji z NLP

Se dober prodajalec rodi ali „naredi“? Spoznanja in tehnike NLP lahko preprosto ter učinkovito uporabljamo tako pri vodenju in izobraževanju prodajnikov, razvijanju komunikacijskih veščin, prodajnem razgovoru s posamezno stranko kakor tudi predstavitvah izdelkov oziroma storitev večjim skupinam.

Ključne besede: osebna prodaja, prodajnik, komunikacijske veščine, prodajni razgovor, predstavitev izdelka oziroma storitve

Darja Frankovič Ivačič, NLP praktik

16:00 – 17:00

6. predavanje: "Dizajniranje" osebnosti

V digitalnem svetu je uporabniška izkušnja ključna in velja, da domneve botrujejo vsem neuspehom. Bolje kot razumemo uporabnike, globlje zaupanje lahko izgradimo. Kar velja za vse odnose. Zemljevidi sveta nas v praksi naučijo, da, kar izkusimo, ni realnost in naša resnica ni edina. S tem sem se morala soočiti tudi sama. S pomočjo NLP treninga sem se odpravila na pot, tokrat pripravljena, polna optimizma.

Mirela Čanić, NLP praktik

17:30

Zaključek prvega dne

 2. dan

nedelja, 21. maj, 2017

9:00 – 9:15

Prihod in registracija udeležencev

9:15 – 9:20

Starter

 

9:20 – 10:20

1. predavanje: Vpliv gibanja na naše misli, čustva in vedenje

Osrednja tema predavanja bo povezava med telesom in načinom razmišljanja, čustvovanja (ter obnašanja). Kako lahko s spremembo telesnega stanja (preko zavestnega gibanja, telesne drže, dihanja, mimike, kretenj itd.) vplivamo na svoje razmišljanje, čustvovanje in obnašanje ter posledično izboljšamo svojo samopodobo in samozavest. Predavanje bom navezala na lastne izkušnje in primere iz prakse (aktivna športnica 10 let in osebna trenerka, ki dnevno opazuje človeška telesa v gibanju ter poskuša poiskati povezave med tem kako se gibajo – izražajo skozi telo – in kako razmišljajo/čustvujejo/se obnašajo). Na dogodku bom prikazala praktično vajo – kako z uporabo telesa vplivati na svoje mišljenje/čustvovanje (počutje).

“Movement is a medicine for creating change in a person’s physical, emotional, and mental states.” 🙂

Jaša Bombač, osebna trenerka, avtorica vadbenega koncepta Lux Bootcamp in soustanoviteljica vadbenega centra za ženske Lux Bootcamp, NLP praktik

10:20 – 11:20

2. predavanje: Celostni trans kot fenomen dobrega stika med učiteljem in učencem

Moje poučevanje in predavateljsko izkušnjo predstavlja vzajemno učenje, katerega del so trans fenomeni. Trans in hipnozo vključujem v poučevanje, ko vzpostavljam dober stik s študenti ter ko gradim odličen odnos. Pri procesu poučevanja in predavateljstva prenašam študentom in slušateljem izkušnjo, kako uporabiti trans fenomene kot socialno veščino, s katero se osvobodijo skrbi, strahu in drugih tesnobnih stanj, da bodo svoj nezavedni um odprli kreativnemu učenju.

V svojem predavanju bom izhajal iz učenja M. Ericksona in S. Gilligana. Sodobni učitelj naj pogleda, kaj prihaja iz njegove in učenčeve izkušnje in ne poskuša nasilno vstaviti v človeka virov, ki niso njegovi in se pojavijo nenadoma, tudi kot problemi. Pri tem vedno znova uporabljam Ericksonovo vprašanje: „Kako lahko ceniš svoj problem kot priložnost, da se ti bodo odprle nove priložnosti in stvari v življenju?“

Moje srečevanje s transom in s hipnozo je srečevanje med menoj in posamezniki, tudi v učnem procesu, s katerimi hodim kot sopotnik na poti k sebi, hodim z njimi in skupaj povezujemo vsak svoj notranji jaz z ego zavestjo. Sem njihov sopotnik na poti k sebi in cilju. Cilj mojega predavanja bo, da vsaj odstrem tančico skrivnostni s transa in hipnoze ter ju predstavim kot socialno veščino in koristnost za učitelja ter učenca na vseh ravneh šolskega sistema. Pri tem se oprem na izkušnje uporabe trans fenomenov v skandinavskih šolskih sistemih. Pojasnil vam bom, kako skozi proces prijetnega učenja prihaja do sprememb v lastnem umu, telesu in okolju ter v ljudeh, ki hodijo z mano.

doc. dr. Beno Arnejčič, NLP mojster, Praktik hipnoze in certificiran Jungian Coach (ICF)

11:20 – 11:35

Odmor za druženje in mreženje

11:35 – 12:35

3. predavanje: Kako s tehnikami ustvarjalnega razmišljanja in reševanja problemov izboljšati kakovost svojega življenja in se približati svojim ciljem

dr. Samo Božič, NLP mojster in NLP coach

12:35 – 13:45

Odmor za druženje, mreženje in okrepčilo

13:45 – 14:45

4. predavanje: Vpliv alfa možganskih valov na proces učenja

V znanstvenih člankih in poljudni literaturi pogosto srečamo članke o pozitivnih učinkih možganskih alfa valov na pomnjenje in osredotočenost. Popeljal vas bom skozi poglobljeno spoznavanje možganskih valov in njihovega vpliva na kognitivne funkcije. Poleg tega vas bom seznanil z nekaterimi raziskavami s področja možganskih valov in učenja.

Govoril bom o odkritju receptorjev za zaznavanje svetlobe, ki jih prej nismo poznali (npr. čeprav je posameznik od rojstva slep, ti receptorji svetlobe vseeno pošiljajo informacije v različne dele možganov) in pomen dnevno-nočnega ritma na učne rezultate in vedenje otrok, še posebej najstnikov.

 Jurij Dreo, dr. med.

14:45 – 15:00

Odmor za druženje in mreženje

15:00 – 16:00

5. predavanje: Strateško komuniciranje in osebni razvoj v mednarodnem okolju

Zelo jasno postavljen cilj, prilagodljivost v komunikaciji, čutna ostrina in sposobnost vzpostavljanja dobrega stika so temelj uspeha tudi v mednarodnem okolju, ne glede na to kje se nahajamo ali s kom komuniciramo. Veščine komunikacije po NLP dan za dnem premikajo meje našega osebnega razvoja in nam omogočajo, da se iz vsake aktivnosti naučimo največ – tudi v mednarodnem okolju.

Ključne besede: osebni razvoj, temelji NLP, mednarodno okolje, medosebna komunikacija

Marko Korenjak,, mag. ekon. in posl. ved, NLP trener in NLP coach

16:00 – 16:30

Happy end in zaključek konference

Navedena predavanja so potekala v slovenščini. Organizator si je pridrževal pravico do sprememb v programu.

Kontakt

031 635 306 (Neja Mlakar)