Program Creative focus in NLP e-konference 2021: “Otroci, šola in starši”

Konferenca se bo odvijala v živo prek videokonferenčnega sistema Zoom.

Otroci, šola in starši

sobota, 23. oktober 2021

7:15 – 9:00

Tehnični priklop in registracija udeležencev

9:00 – 9:15

Otvoritev konference - Milan Vujasinovič

V začetnem delu konference boste spoznali cilje in strukturo programa, ki smo ga letos pripravili za vas. V kratkem povzetku bomo predstavili, kaj lahko pričakujete od različnih predavanj ter podali tehnična navodila za učinkovito sledenje in sodelovanje na e-konferenci.

9:20 – 9:50

1. Majhne skrivnosti velikih uspehov - Jana Pertot Tomažič, prof. slovenščine in uni. dipl. literarna komparativistka, NLP coach, NLP trenerka

Na predavanju bodo predstavljeni različni načini in metode učenja ter nasveti, s pomočjo katerih smo lahko pri učenju bolj učinkoviti in uspešni.

Ključne besede: metode učenja, učni uspeh

Predavateljica: Jana Pertot Tomažič, univ. dipl. prof. slovenščine in uni. dipl. literarna komparativistka, NLP Mojster in NLP Coach Praktik

9:55 – 10:25

2. Motivacija, komunikacija z učenci pri učenju na daljavo - Tina Šantej, prof. zgo. in soc., Naj učiteljica 2017/2018

Eden izmed večjih izzivov učiteljskega poklica danes je zagotovo pouk na daljavo. Takšen način dela zahteva drugačne pristope, motivacijo in komunikacijo z učenci. Učitelji, starši in učenci, vsi deležniki vzgojno izobraževalnega procesa, smo postavljeni pred velik izziv. Izziv, ki spreminja pogled na motivacijo, komunikacijo in poučevanje. V čem je prednost in slabost takšnega poučevanja in motivacije?

Ključne besede: pedagoški pristop, pouk na daljavo, motivacija

Predavateljica: Tina Šantej, prof. zgo. in soc., Naj učiteljica 2017/2018

10:30 – 11:00

3. Moj otrok – motiviran otrok: kaj lahko storimo starši? - dr. Tanja Rupnik Vec, psihologinja, supervizorka, NLP coach

Predavateljica bo interaktivnem predavanju odgovorila na vprašanje, kaj vse vpliva na motivacijo učencev ter katere so možne strategije spodbujanja le-te pri učencih in dijakih. Udleženci bodo v predavanju lahko sodelovali s svojimi razmisleki in izkušnjami preko ene od glasovalnih aplikacij.

Ključne besede: motivacija otrok, učenje

Predavateljica: dr. Tanja Rupnik Vec, psihologinja, supervizorka, NLP coach

11:00 – 11:15

Odmor

11:15 – 11:45

4. Aktivno učenje na spletu – ali je lahko učinkovito, zanimivo in zabavno? - dr. Džemal Durič, NLP trener, NLP coach

Selitev izobraževanja na splet v času razglašene epidemije je presenetila učitelje, učence, starše in še marsikoga. Mnenja in izkušnje različnih interesnih skupin so nasprotujoča. Presenečeni pa niso bili znanstveniki, ki že leta proučujejo uporabo informacijske tehnologije in različnih orodij v procesu učenja. V okviru predavanja bo predavatelj predstavil principe različnih znanstvenih disciplin, ki omogočajo sinhrono (neposredna komunikacija) in asinhrono (posredna komunikacija) aktivno poučevanje in učenje. Upoštevanje predstavljenih principov in preizkušenih praks dejansko zagotavlja učinkovito, zanimivo in zabavno poučevanje in učenje na spletu. Pomagajmo učiteljem in učencem ter razbremenimo starše.

Ključne besede: učenje na spletu, učinkovitost

Predavatelj: dr. Džemal Durić, NLP trener, NLP coach

11:50- 12:20

5. Moč motivacije ali 10 načinov kako motivirati otroka - Manja Koren Kodele, dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok, Družinska mediatorka, NLP Coach, Avtorica programa »Risalnica«

Motivacija je gonilna sila za dosego našega cilja. Gradijo jo različni motivi in prav motiv je tisti člen, ki nas motivira, da dosežemo določen cilj. Pa vendar, zakaj je kljub temu, da želimo doseči cilj, motivacijo pogosto težko prebuditi.

Predvsem se s tem vprašanjem soočamo starši in pedagogi. Kako motivirati otroka za učenje in prevsem motivirati za »učenje za življenje«.

Tekom predavanja vam bom v prvem delu predstavila 10 načinov, kako motivirati otroka in se pri tem dotaknila bistva notranje in zunanje motivacije. Nadaljevali bom s primeri dobre prakse, ki so zelo dobrodošla motivacija nam odraslim s sporočilom, da je mogoče brez prisile, brez omejujočih prepričanj in negativnih čustev, spodbuditi motivacijo otrok. V tem delu vam bom predstavila Tabelo časovnega plana, Lonček dosežkov in Motivacijsko zgodbo. V zadnjem delu predavanja bomo odpotovali v svet besed, s katerimi lahko še dodatno okrepimo otrokovo motivacijo.

Ključne besede: motivacija, “učenje za življenje”

Predavateljica: Manja Koren Kodele, dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok, Družinska mediatorka, NLP Coach, Avtorica programa »Risalnica« 

12:25- 12:55

6. Kako lahko starši podprejo otroka s specifičnimi učnimi težavami pri učenju? - dr. Tanja Černe, prof. defektologije za osebe z motnjami v duševnem, telesnem in gibalnem razvoju, NLP trener, NLP coach, Učni coach ter Praktik Hipnoze

Otroci s specifičnimi učnimi težavami izkazujejo zaradi primarnih nevrofizioloških primanjkljajev na področju pozornosti, dolgotrajnega in delovnega pomnjenja,  sekvenčne obdelave informacij, avditivnega in vizualnega procesiranja, pomembna odstopanja v učni učinkovitosti, rabi ustreznih motivacijskih, kognitivnih in metakognitivnih strategij znotraj samoregulacijskega učenja. Ob vlaganju truda v doseganje učnega uspeha, so pogosto manj uspešni in dosegajo nižje učne dosežke, kot vrstniki, kar povečuje frustracijo pri njih ter njihovih starših, ter povzroča sekundarne čustvene težave. Z namenom razvoja učne avtonomije, kompetence ter socialne povezanosti potrebujejo ustrezno podporo in krepitev učne samoregulacije preko uravnotežene krepitve močnih/interesnih področij, kompenzacije primanjkljajev ovir, oz. motenj in pridobivanja ustreznih učnih strategij.

Ključne besede: specifične učne težave, učna samoregulacija, učne strategije

Predavateljica: dr. Tanja Černe, prof. defektologije za osebe z motnjami v duševnem, telesnem in gibalnem razvoju, NLP trener, NLP coach, Učni coach ter Praktik Hipnoze

13:00 – 14:00

Odmor za kosilo

14:00 – 14:30

7. E-pravila - Kako v domačem okolju vzpostavitvi jasna pravila uporabe digitalnih naprav - Rok Gumzej, dipl. soc. ped.

Na predavanju bomo skozi konkretne primere Centra Logout pogledali, kako se lotiti vzpostavitve domačih pravil uporabe digitalnih naprav in na kaj moramo pri tem biti še posebej pozorni.

Ključne besede: splet, e-vzgoja, pravila

Predavatelj: Rok Gumzej, dipl. soc. ped. – Zavod Nora, center sodobnih zasvojenosti

14:35 – 14:50

8. Primer uspešne učne strategije

Spoznali boste konkreten primer uspešnega učenca in kako se loteva učenja, da dosega dobre učne rezultate.

14:55 – 15:25

9. Ključ je v povezanosti: kako sooblikovati socialno mrežo učenca v šoli - Ivanka Jerman, prof. ang. in fr. jezika, NLP coach, NLP trenerka

V svoji dolgoletni karieri v izobraževanju, tako znotraj šolskega sistema kot izven, sem opazila vzorec, ki pomembno vpliva na to ali bo učenec uspešen v šoli, ali bo imel več težav pri sprejemanju pravil širše družbe in ali bo razvil kakšno od oblik odklonilnega vedenja ter v kolikšni meri. Ta vzorec izhaja iz dejstva, da ljudje za preživetje potrebujemo drug drugega, saj je potreba po ljubezni in pripadnosti naša primarna potreba. Zaradi tega imajo ljudje, ki to potrebo otroka zadovoljujejo veliko moč vplivanja. Če želimo v šoli ustvariti pogoje za uspešen razvoj otroka, je ključnega pomena, da učitelji in razrednik tvorno sodelujejo pri vzpostavljanju spodbudne socialne mreže za vsakega učenca. Ko je povezanost s ključnimi osebami otroka v šoli in izven nje zanj spodbudna, bo ustvarila takšno sinergijo, ki bo delovala v smeri zdravega razvoja. Imamo nešteto dokazov za to, da bo prav ta sinergični učinek socialne varnostne mreže odločilno vplival na to, katero vedenje bo otrok izbral, ko se bo znašel na prelomnici. Predstavila bom, kako pri svojem delu z otroki sooblikujem njihove socialne varnostne mreže, vlogo učitelja / mentorja pri ugotavljanju in preoblikovanju mreže, kako premagati izzive, ki se ob tem pojavljajo in uspešne primere iz prakse.

Ključne besede: odnosi, socialna varnostna mreža, šolski uspeh

Predavateljica: Ivanka Jerman, prof. ang. in fr. jezika

15:25 – 15:40

Odmor

15:40 – 16:10

10. Kako pomagati otroku izboljšati odnos do učne snovi in učenja - Milan Vujasinovič, NLP coach, NLP trener

Predavanje bo obravnavalo odnos do šole in predmetov ter kako doseči, da se bo otrok z veseljem lotil šolskih obveznosti.

Ključne besede: otroci, odnos do učenja, učni uspeh

Predavatelj: Milan Vujasinovič, NLP trener in NLP coach

16:15 – 16:30

11. Primer uspešne učne strategije

Spoznali boste konkreten primer uspešnega učenca in kako se loteva učenja, da dosega dobre učne rezultate.

16:35 – 17:05

12. Inovativno izobraževanje z novimi tehnologijami - dr. Maša Jazbec, umetnica, kuratorka, raziskovalka

Predstavitev inovativnih izobraževalnih modulov z novimi tehnologijami. V DDTlaboratoriju smo razvili module izobraževanja, ki vključujejo BCI naprave, robotiko in orodja za virtualno resničnost. V modulu izobraževanje z BCI napravami otroci spoznajo napravo BCI ter nato tudi ustvarjajo s to napravo. Z mislimi slikajo, pišejo, rišejo ter krmilijo robota. V modulu kreativna robotika predstavimo humanoidnega robota NAO ter industrijsko robotsko roko Yaskawa na inovativen način. V modulu spoznavanja virtualne resničnosti pa izobražujemo z aplikacijo Cospaces.Edu. 

Ključne besede: inovativno izobraževanje, tehnologija, učenje

Predavateljica: dr. Maša Jazbec, umetnica, kuratorka, raziskovalka

17:10 – 17:40

13. Vpliv računalniških igric na možgane otrok - Jurij Dreo, dr. med

Sodobni mediji in še posebej računalniške igrice so del vsakdanjika večine otrok.
Zato se pred nas starše postavlja vrsta vprašanj: Ali igrice škodijo razvoju (možganov) otroka? Koliko časa naj dovolimo otroku za ekranom ali naj kar popolnoma prepovemo igranje igric? Ali imajo določene igrice pozitiven vpliv na otroke ?…

Na predavanju boste izvedeli kako igranje računalniških igric vpliva na razvoj možganov otrok. Spoznali boste tako pozitivne, kot tudi negativne vplive na razvoj kognitivnih sposobnosti, dobili globlji uvid v to tematiko in predvsem spoznali, da zadeve niso črno bele – medtem, ko boste po tem predavanju morda želeli prepovedati določene igrice, boste morda hkrati začeli razmišljati o tem, da bi otroku sami nabavili druge igrice, ki imajo pozitivne učinke.

Ključne besede: nevrologija, računalniške igrice, otroci

Predavatelj: Jurij Dreo, dr. med.

17:45 – 17:55

14. Povzetek in korak v prihodnost

Navedena predavanja bodo potekala v slovenščini. Organizator si pridržuje pravico do sprememb v programu.

Kontakt

031 635 306 (Neja Mlakar)