Program Creative focus in NLP e-konference 2020

Konferenca se bo letos odvijala na daljavo, v živo prek interaktivnega videokonferenčnega sistema Zoom.

Učenje in motivacija za učenje

sobota, 24. oktober 2020

7:15 – 9:00

Tehnični priklop in registracija udeležencev

9:00 – 9:15

1. Otvoritev konference - Milan Vujasinovič

V začetnem delu konference boste spoznali cilje in strukturo programa, ki smo ga letos pripravili za vas. V kratkem povzetku bomo predstavili, kaj lahko pričakujete od različnih predavanj ter podali tehnična navodila za učinkovito sledenje in sodelovanje na e-konferenci.

9:20 – 9:50

2. Recept za učinkovito učenje in pomnjenje - Jana Pertot Tomažič, prof. slovenščine in univerzitetna diplomirana literarna komparativistka

Učenja se velikokrat lotevamo na popolnoma napačen način in to je razlog, da kljub temu da učenju posvetimo veliko časa, nismo dovolj uspešni. In če nismo dovolj uspešni, nismo motivirani. Če želimo biti pri učenju uspešni, moramo poznati strukturo in principe učinkovitega učenja. Najnovejša dognanja nevrologije in psihologije učenja kažejo, da so do sedaj priporočeni načini učenja pogosto napačni in se ne ujemajo s tem, kako delujejo naši možgani. Na predavanju bomo spoznali “recept” za učinkovito učenje in pomnjenje, ki temelji na najnovejših dognanjih nevroznanosti. Predstavili bomo konkretna navodila, kako strukturirati učenje in katere metode učenja pri tem uporabiti, da bomo dosegli boljše rezultate v čim krajšem času.

Ključne besede: metode učenja, učni uspeh

Predavatelj: Jana Pertot Tomažič, univ. dipl. prof. slovenščine in univerzitetna diplomirana literarna komparativistka, NLP Mojster in NLP Coach Praktik

9:55 – 10:25

3. Poučevanje in motivacija za učenje - Tina Šantej, prof. zgo. in soc., Naj učiteljica 2017/2018

Pedagoški in didaktični pristopi podajanja znanja so se skozi zgodovino vseskozi spreminjali. Moderna družba in tehnološki napredek sta pripomogla k drugačnemu razmišljanju otrok ter pogledu na svet. Dandanes učiteljevo delo ni več samo klasična oblika predavanja. Soočati se mora s številnimi izzivi, predvsem v praksi poiskati načine, kako učence motivirati za delo, kako jih seznaniti s pravilnimi strategijami uspešnega učenja. Učencem moramo nenehno osmišljati proces šolanja, in sicer da se učijo zase in ne za učitelje ne za svoje starše. Usmerjati jim moramo k dejstvu, da je izobrazba še vedno temeljna vrednota vsakega posameznika. S svojo predstavitvijo bom skušala iz prakse odgovoriti na zastavljena problemska vprašanja in dileme, povezanimi z odraščanjem mladostnikov in njihovimi obveznostmi.

Ključne besede: pedagoški pristop, motivacija, odraščanje mladostnikov

Predavatelj: Tina Šantej, prof. zgo. in soc., Naj učiteljica 2017/2018

10:25 – 10:40

Odmor

10:40 – 11:00

4. S telesno aktivnostjo do boljšega spomina - Jurij Dreo, dr. med. in Dejan Redja

Telesna aktivnost razvija hipokampus, del možganov, ki je ključen za kakovostno delovanje spomina. Na predavanju / vajah boste spoznali, katere telesne aktivnosti razvijajo ta del možganov. 

Ključne besede: možgani, hipokampus, telesna aktivnost

Predavatelj: Jurij Dreo, dr. med., predavatelj, raziskovalec

Vodja telesne aktivnosti: Dejan Redja

11:05 – 11:35

5. Kako pomagati otroku izboljšati odnos do učne snovi in učenja - Milan Vujasinovič

Predavanje bo obravnavalo odnos do šole in predmetov ter kako doseči, da se bo otrok z veseljem lotil šolskih obveznosti.

Ključne besede: otroci, odnos do učenja, učni uspeh

Predavatelj: Milan Vujasinovič, NLP trener in NLP coach

11:40 – 11:55

6. Kaj nas lahko vrhunske marketinške tehnike naučijo o učenju / What can cutting-edge marketing techniques teach us about learning - Rhea Klanšek

Trženje ima na voljo le nekaj sekund, da predstavi »izdelek« na privlačen in razumljiv način. Na koncu je motiviranje otrok za učenje, trženje učenja na pravi način.

Marketing has only a few seconds to make a “product” appealing and understood. In the end, getting kids to study is marketing “it” the right way.

Ključne besede: marketinške tehnike, učenje

Predavatelj: Rhea Klanšek

12:00 – 12:15

7. Orodje za starše in učitelje za boljše razumevanje otrok

Spoznali boste konkretno NLP orodje s področja zaznavnih položajev, ki vam bo v pomoč pri razumevanju vedenja otroka.

12:20 – 12:50

8. Pripovedovanje zgodb in učni uspeh - dr. Džemal Durić

Splošno znano je, da so učitelji, ki znajo pripovedovati dobre zgodbe, pri učencih zelo priljubljeni. Z zgodbami znajo pritegniti pozornost, navdušiti in motivirati učence za svoje teme in učenje. Posledično so njihovi učenci bolj ustvarjalni in dosegajo visok učni uspeh. V čem je skrivnost povezave med pripovedovanjem zgodb in učnim uspehom? Ali se odgovori skrivajo v strukturi zgodb, načinu pripovedovanja, medsebojnih odnosih…? V okviru predavanja bodo podane razlage »skrivnosti«, ki se skrivajo za uspešnim pripovedovanjem zgodb in nekateri praktični napotki za »dobre zgodbe« v procesu učenja.

Ključne besede: zgodbe, navdušenje, motivacija, proces učenja, učni uspeh.

Predavatelj: dr. Džemal Durić, NLP trener in NLP coach

12:50 – 13:50

Odmor za kosilo

13:50 – 14:20

9. Motivacija otrok - Mojmir Kovač

Na predavanju boste spoznali, kako motivirati otroke in jih hkrati naučiti, da se znajo motivirati sami.

Ključne besede: motivacija, otroci

Predavatelj: Mojmir Kovač, NLP mojster

14:25 – 14:40

10. Kako lahko otroku pomagamo do boljšega uspeha v šoli - coachingi za otroke in izobraževanja za starše

Pristop Creative focus se razvija in nastajajo novi programi in aplikacije. Na predavanju boste slišali nekaj teh novih trendov in programe, ki odgovarjajo na vprašanje Kako lahko otroku pomagamo do boljšega uspeha v šoli – coachingi za otroke in izobraževanja za starše.

Ključne besede: Creative focus programi

14:45 – 15:15

11. Analogni starši digitalnih otrok – vzgoja v digitalni dobi - Rok Gumzej, dipl. soc. ped.

Internet, video igre in družbena omrežja so postali pomemben del današnje mladostniške kulture. Ta spletna okolja, ki se spreminjajo z izjemno hitrostjo, pa starše pogosto postavijo pred nove izzive. Digitalni svet, v katerem danes mladi odraščajo, namreč s sabo prinaša tudi določena tveganja, kot je prekomerna raba spleta.

Starši se srečujejo z vprašanji kot so: Kje je časovna meja igranja video iger? Kaj narediti, ko ni več pomoči, čas na računalniku pa še vedno raste? Kako pristopiti do otroka in se z njim odkrito pogovoriti o digitalnem svetu? Na predavanju bomo odgovarjali na ta in podobna vprašanja ter spoznavali, kaj pomeni uravnotežena raba interneta.

Ključne besede: splet, digitalna zasvojenost, e-vzgoja

Predavatelj: Rok Gumzej, dipl. soc. ped. – Zavod Nora, center sodobnih zasvojenosti

15:15 – 15:30

Odmor

15:30 – 15:50

12. S poznavanjem zakonitosti delovanja možganov do boljših učnih uspehov - Jurij Dreo, dr. med. in Dejan Redja

Možgani se celo življenje spreminjajo in prilagajajo na nove zahteve, ki jih postavljamo pred njih. Mehanizem plastičnosti možganov nam omogoča, ne samo pridobivanje vedno novih veščin, temveč sproža fizični razvoj tistih delov možganov, ki so pri teh novih aktivnostih najbolj aktivni. Na predavanju boste spoznali, kaj lahko naredimo za doseganje višje  učinkovitosti pri učenju.

Ključne besede: možgani, hipokampus, telesna aktivnost

Predavatelj: Jurij Dreo, dr. med., predavatelj, raziskovalec

Vodja telesne aktivnosti: Dejan Redja

15:55 – 16:25

13. Mnemotehnični pripomočki kot pomoč pri učenju in poučevanju - Marko Korenjak, mag. ekon. in posl. ved

Na predavanju boste spoznali mnemotehnične pripomočke, ki vam bodo olajšali in pospešili pridobivanje novega znanja.

Ključne besede: mnemotehnični pripomočki, novo znanje

Predavatelj: Marko Korenjak, mag. ekon. in posl. ved, NLP trener in NLP coach

16:30 – 16:45

14. Kako pozitivno vplivati na smopodobo učencev? - dr. Samo Božič

Dr. Samo Božič je delal kot predavatelj na večih univerzah, med njimi tudi na univerzi v ZDA. Kot zanimivost lahko omenimo, da je poučeval tudi v ameriškem zaporu. Na podlagi svojih izkušenj, nam bo zaupal, kako motivirati in opolnomočiti učence/poslušalce, da si postavljajo višje cilje in te tudi dosežejo. Hkrati bo povedal, kako vzdrževati motivacijo pri učencih, kljub oviram in porazom na poti do cilja.

Ključne besede: motivacija, učenje, cilji

Predavatelj: dr. Samo Božič, NLP mojster in NLP coach

16:50 – 17:00

15. Povzetek in korak v prihodnost

Navedena predavanja bodo potekala v slovenščini. Organizator si pridržuje pravico do sprememb v programu.

Kontakt

031 635 306 (Neja Mlakar)