Predavatelji
e-konference 2021: Otroci, šola in starši

Manja Koren Kodele, dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok

Manja Koren Kodele, dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok

Družinska mediatorka, NLP coach, Avtorica programa »Risalnica«

Manja Koren Kodele je diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok, Družinska mediatorka, mednarodno certificirana NLP Praktik Coachinja, avtorica programa »Risalnica« za razvoj otrokove kreativnosti potenciala in ustanoviteljica in vodja Leanai centra – center za kreativno otroštvo in osebno rast.

Rada se predstavi kot velika raziskovalka življenja, odnosov in barv.

Po izobrazbi je diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok, ki je svoje znanje širila z izobraževanjem na področju pedagogike montessori, družinske mediacije, nevrolingvističnega pristopa, transakcijske analize, terapije z igro in Art terapije – Fraktalne risbe analitične diagnostike. Trenutno je študentka mag. študija Družinske in zakonske terapije.

Pedagoško poslanstvo uresničuje v vrtcu Šentjur. Je tudi ustanoviteljica Leanai centra, kjer izvaja družinsko mediacijo in Program Risalnice, ki je namenjen razvoju otrokove kreativnosti in potenciala.

Manja pravi, da sta pri delu z otroki bistvena strokovnost in odgovornost, saj roko podajamo najbolj občutljivim, iskrenim, zavzetim poslušalcem in opazovalcem naše družbe – otrokom. Ob tem ne smemo pozabiti na navdušenje, ki je pomemben del njenega poslanstva, kajti verjame, da brez lastnega navdušenja zelo težko navdušimo mlade učence. Ne le za učenje, temveč da jim približamo bistvo besed »učenje za življenje.« Vsi vemo, da je za otrokovo učenje potrebna njegova notranja motivacija, pa vendar, ne smemo pozabiti na zunanjo motivacijo, ki jo predstavljamo prav mi – odrasli in naš svet. In kako združiti oba elementa? Je to izziv ali zgolj naravna pot. Manja vam bo z  veseljem predala rezultate dobre prakse z njenega več desetletnega dela z otroki, kjer združuje vse svoje znanje z veliko mero empatije in navdihom, ki ga ponuja življenje samo.

Jurij Dreo, dr. med.

Jurij Dreo, dr. med.

Predavatelj, raziskovalec

Jurij je zaposlen na Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, Klinični oddelek za bolezni živčevja, Laboratorij za kognitivno nevroznanost, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Katedra za nevrologijo, administracija.

Njegova raziskovalna področja (ang.):

 • Electoencephalography,
 • Computational neuroscience,
 • Transcranial magnetic stimulation,
 • Neurophysiology,
 • Amyotrophic Lateral Sclerosis, Parkinson’s disease, Alzheimer’s disease.

Kratek izvleček pomembnejših publikacij zadnjih let:

 • Decreased movement-related beta desynchronization and impaired post-movement beta rebound in amyotrophic lateral sclerosis. Bizovičar N, Dreo J, Koritnik B, Zidar J. Clin Neurophysiol. 2014 Jan 8. pii: S1388-2457(13)01366-7.
 • Movement-related cortical potentials in ALS increase at lower and decrease at higher upper motor neuron burden scores. Bizovičar N, Koritnik B, Zidar I, Dreo J, Zidar J. Amyotroph Lateral Scler Frontotemporal Degener. 2013 Sep;14(5-6):380-9
 • Genome-wide expression changes in a higher state of consciousness.
Milan Vujasinovič, Coach

Milan Vujasinovič, Coach

Predavatelj, NLP coach, NLP trener

Milan Vujasinovič je direktor Zavoda Inštituta za nevro-lingvistično programiranje (skrajšano NLP inštitut) in tudi vodja projektov. Ima bogate izkušnje na področju uporabe nevro-lingvističnega programiranja v poslovnem svetu in pri delu z otroci.

Poleg NLP praktika, NLP mojstra in vrste ostalih NLP programov (uporaba metafor, metaprogrami,… ki jih je opravil pri predavateljih kot so dr. John Grinder, dr. Richard Bandler, dr. Stephen Gilligan, mag. Bert Feustel, Anthony Robbins,…) je uspešno opravil štiri treninge za NLP trenerja:

 • trening za New Code NLP trenerja (pri ustanovitelju NLP-ja dr. Johnu Grinderju, Carmen Bostic St Claire in Michaelu Carrollu),
 • trening za NLP trenerja (pri ustanovitelju NLP-ja dr. Johnu Grinderju, Carmen Bostic St Claire in Michaelu Carrollu),
 • trening za NLP trenerja po INLPTA programu (trening sta vodila predsednik INLPTA Europe mag. Bert Feustel in dr. Mona Vogl),
 • trening za NLP trenerja po programu IANLP in Society of NLP (trening sta vodila Bernd Isert in Sabine Klenke).
 • Zaključil je izobraževanje za NLP coacha po INLPTA programu (program so vodili mag. Bert Feustel in Franz Huetter)
 • Opravil je izobraževanje za NLP coacha po International NLP Coach programu (trening so vodili in certificirali dr. John Grinder, Carmen Bostic St. Clair in Andrea Frausin).

Zaključil je izobraževanje celo za najvišjo stopnjo v NLP-ju, izobraževanje za NLP Mojster Trenerja oziroma za NLP Trenerja Trenerjev (trening sta vodila dr. Wyatt Woodsmall in mag. Bert Feustel).

Kot trener asistent sodeluje na treningih, ki jih dr. John Grinder vodi skupaj s Carmen Bostic St Claire in Michael Carrollom.

Tina Šantej, prof. zgo. in soc., Naj učiteljica 2017/2018

Tina Šantej, prof. zgo. in soc., Naj učiteljica 2017/2018

Učiteljica, predavateljica

Tina je zaposlena na OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik. V domačih Trbovljah je obiskovala osnovno šolo in gimnazijo. Po opravljeni maturi se je odločila za dvopredmetni študij zgodovine in sociologije (pedagoška smer) na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Po končanem študiju se je zaposlila kot učiteljica zgodovine in podaljšanega bivanja na OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik, kjer svoje poslanstvo opravlja še danes. Ob redni službi je nekaj let predavala na Zasavski ljudski univerzi v večernih programih srednje in osnovne šole za odrasle.

Svoje delo kot učiteljica zgodovine in domovinske ter državljanske kulture ter etike opravlja z vso odgovornostjo, predanostjo, predvsem pa z velikim veseljem. Pri poučevanju preizkuša vedno nove načine poučevanja v skladu z didaktičnimi in pedagoškimi priporočili, s katerimi se želi približati vsakemu učencu, saj učiteljevo delo že dolgo ni več zgolj in samo podajanje učne snovi.

Njena predanost učiteljskemu poklicu je bila še posebej poplačana, ko je bila v šolskem letu 2017/2018 po izboru bralcev revije Ona izbrana za naj učiteljico v državi.

dr. Tanja Černe, prof. defektologije za osebe z motnjami v duševnem, telesnem in gibalnem razvoju

dr. Tanja Černe, prof. defektologije za osebe z motnjami v duševnem, telesnem in gibalnem razvoju

NLP trener, NLP coach, Učni coach, Praktik hipnoze

Tanja Černe je profesorica defektologije za osebe z motnjami v duševnem, telesnem in gibalnem razvoju, NLP trener, NLP coach, Učni coach ter Praktik Hipnoze. Doktorirala je s temo Vpliv intervencijskega treninga na učno motivacijo mlajših mladostnikov z disleksijo. Zaposlena je na Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, kjer izvaja diagnostično in korektivno ter svetovalno obravnavo z otroki in mladostniki z razvojnimi in učnimi težavami, njihovimi starši in učitelji. Sodeluje v raziskovalni skupini: Varovanje in promocija duševnega zdravja in učne kompetence otrok in mladostnikov, kot višja strokovno-raziskovalna asistentka. Kot asistentka za področje specialne pedagogike – zunanja visokošolska sodelavka je izvajala vaje za študente logopedije in razrednega pouka ter vabljena predavanja na drugih oddelkih. Njeno pedagoško delo obsega izobraževanje pedagoških delavcev, izobraževanje staršev otrok s specifičnimi učnimi težavami in ADHD. Aktivno sodeluje na strokovnih in znanstvenih posvetih in konferencah ter piše znanstvene, strokovne in poljudne članke ter monografijo. Zaključila je izobraževanja iz pedagoške kineziologije, energijske kineziologije z metodo Touch for Health ®, logoteorije in logoterapije ter izobraževanje iz spontanega in aktivnega učenja na osnovi montessori pedagogike. V prostem času v okviru podjetja Lupinica, Tanja Černe, s.p. sodeluje pri razvoju in izdelavi lesenih didaktičnih pripomočkov, ki so v pomoč učencem pri opismenjevanju ter pri korekciji specifičnih primanjkljajev.

Sodeluje pri vzpostavljanju inkluzivno naravnanega okolja, kjer je vsak posameznik lahko spoštovan in prepoznan s svojimi sanjami, potenciali, ranljivostjo; sedanjostjo, preteklostjo in prihodnostjo.

Jana Pertot Tomažič, prof. slovenščine

Jana Pertot Tomažič, prof. slovenščine

Profesorica, predavateljica, NLP coach, NLP trener

Jana je prof. slovenščine ter mednarodno certificiran NLP Trener in NLP Coach Praktik. Ima bogate izkušnje s poučevanjem na različnih stopnjah izobraževanja, saj je vrsto let poučevala slovenščino na osnovni šoli, trenutno pa jo poučuje na gimnaziji. Kot recenzent, predavatelj, moderator ter član programskega odbora že vrsto let aktivno sodeluje na domačih in mednarodnih konferencah za učitelje. Za šole in druge ustanove pripravlja izobraževanja na teme učinkovite komunikacije, učenja, javnega nastopanja in obvladovanja stresa s pomočjo čuječnosti.

Pri svojem delu izhaja iz prepričanja, da je dobra komunikacija bistvo pedagoškega procesa, zato v pouk vključuje različne NLP pristope in raznovrstne inovativne metode, ki spodbujajo ustvarjalnost, kritično mišljenje, motivirajo in razvijajo različne kognitivne sposobnosti.

V novih generacijah otrok, kamor sodita tudi njena sinova, išče vedno nove izzive in priložnosti za profesionalni in osebni razvoj.

Rok Gumzej, dipl. soc. ped.

Rok Gumzej, dipl. soc. ped.

Svetovalec in predavatelj Centra pomoči pri prekomerni rabi interneta LOGOUT

Rok Gumzej dela kot svetovalec Centra LOGOUT, kjer pomaga družinam in posameznikom, ki se soočajo s težavami prekomerne rabe interneta. Kot predavatelj izvaja delavnice za mladostnike in predavanja za starše, učitelje in strokovne delavce s temami uravnotežene rabe tehnologije in rizičnih spletnih vedenj. Kot aktivni član Društva za elektronske športe SPID, soorganizira največje video igralske dogodke po Sloveniji in išče nove načine pristopanja do mladih. Enega izmed pristopov je našel v vlogerskem medijskem formatu, kjer je kot voditelj oddaje Čist Zares na TVSLO1 pokazal, kaj vse danes kreativni mladi počnejo. Svoje medijske veščine je uporabil tudi pri kreaciji spletne oddaje RokOut, katere namen je predstaviti različne tematike internetnega okolja na zabaven, a informativen način.

Ivanka Jerman, prof. ang. in fr. jezika

Ivanka Jerman, prof. ang. in fr. jezika

Predavateljica, učiteljica, NLP coach, NLP trener

Ivanka Jerman je učiteljica angleškega in francoskega jezika, certificiran NLP mojster coach in v procesu pridobivanja naziva NLP trener. Študij angleškega in francoskega jezika je opravila v Trstu. Od zgodnjega otroštva se zaveda svojega poslanstva: opolnomočiti otroke, da bodo lahko razvili svoj človeški potencial v polni meri. Zato je bila odločitev, da postane učiteljica angleščine preprosta. Sedaj poučuje na Osnovni šoli Koper, kjer vodi Skupnost učencev šole in sodeluje pri številnih nacionalnih in mednarodnih projektih.  V svoji bogati karieri je, med drugim, tudi šest let opravljala delo prevajalke in koordinatorke programov za organizacijo UNESCO na Osnovni šoli Cirila Kosmača Piran, kjer je soustvarjala in izvajala programe za UNESCO šole v Sloveniji in po svetu. Je tudi recenzentka aktualnega učnega načrta angleščine v osnovni šoli. Pri delu jo vodi prepričanje, da so otroci največje bogastvo naše družbe in jim je potrebno ponuditi najbolj optimalne pogoje za razvoj. Sodelovanje z mladimi jo navdušuje, navdihuje in navdaja z neusahljivim optimizmom za našo skupno prihodnost. Poučuje s celostnim pristopom, ki zajema vaje čuječnosti, vizualizacije in empatične komunikacije, predvsem pa veliko zabave in humorja.

Je neutrudna raziskovalka življenja, ki se ves čas dodatno izobražuje in nova znanja vpeljuje v poučevanje in delo z mladimi. Je ljubiteljica borilnih veščin, že desetletja se ukvarja s karatejem in je nosilka črnega pasu, 2. dan. Rada pomaga drugim uspešno premagovati življenjske izzive tudi kot Life coach in kot energetska terapevtka.

dr. Džemal Durić, Coach

dr. Džemal Durić, Coach

Zaposlen v Centru za raziskovanje in socialne veščine na Policijski akademiji, NLP coach, NLP trener

Dr. Džemal Durić je mednarodno certificiran NLP Trener in NLP Mojster Coach po standardih Mednarodne zveze trenerjev NLP (INLPTA). Izvaja mednarodno certificirane NLP programe na Inštitutu za nevro-lingvistično programiranje. Dodatno znanje je pridobil na usposabljanjih pri ustanovitelju NLP-ja dr. Johnu Grinderju (New Code NLP), Robertu Diltsu (Creative Leadership), dr. Stephenu Gilligenu (Generative Coaching) in Anthonyju Robbinsu (Unleash the Power Within).

Zaključil je doktorski študij transformacijskega vodenja na Fakulteti za družbene vede – Univerza v Ljubljani, profesionalno se ukvarja s proučevanjem in razvojem vodenja in svetovanjem na področju organizacijskega razvoja.

Bogate mednarodne izkušnje na področju organizacijskega razvoja je pridobil z delom na projektih v okviru misij Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) v Skopju (2003-2005) in Beogradu (2009-2011), razvojnih projektov EU na Kosovu (2006-2007) in svetovalnih projektov Mednarodnega centra za razvoj migracijskih politik (ICMPD).

V slovenski policiji je bil idejni vodja razvoja sistema usposabljanja na področju menedžmenta in vodenja. Je predavatelj, inštruktor in coach na naslednjih predmetnih področjih: proces menedžmenta, proces vodenja, sistem menedžmenta kadrovskih virov, coaching kot veščina vodenja.

Sodeluje pri razvoju skupnih Evropskih magistrskih programov EU agencije FRONTEX: razvoj modula “Leadership and Organizational Development in Border Management” v okviru projekta “European Joint Master’s in Strategic Border Management” in EU agencije CEPOL: razvoj modula “Management and Leadership Aspects of European Police Cooperation” v okviru projekta “European Joint Master Programme“.

dr. Tanja Rupnik Vec

dr. Tanja Rupnik Vec

Psihologinja, supervizorka, NLP coach, predavateljica

Dr. Tanja Rupnik Vec je doktorica psiholoških znanosti in specialistka supervizije, zaposlena na Zavodu RS za šolstvo kot vodja središča za kakovost in raziskovanje. Deluje kot svetovalka, supervizorka in raziskovalka. Izvaja delavnice in treninge, vezane na različne teme s področja vzgoje in izobraževanja: spodbujanje, spremljanje in vrednotenje razvoja kritičnega mišljenja, samouravnavanja, socialno-čustvenih in drugih veščin učenk in učencev, strategije vplivanja na motivacijo učencev, vpeljevanje sprememb v šole, skupinska dinamika itd. Izvaja skupinsko supervizijo, ki predstavlja metodo intenzivne profesionalne rasti in razreševanja profesionalnih dilem strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. V preteklosti je vodila več domačih ter dva mednarodna projekta (EUfolio in ATS 2020) ter dve odmevnejši raziskavi s področja VIZ (Stres pri osnovnošolcih ter Analiza izobraževanja na daljavo v času prvega vala epidemije covida-19 v Sloveniji). Je avtorica ali soavtorica več strokovnih in znanstvenih člankov in knjig s področja vzgoje in izobraževanja, npr. Kritično mišljenje v šoli (2006), Izzivi učenja in poučevanja: spodbujanje razvoja kritičnega mišljenja (2011), Kako spodbujati razvoj mišljenja? Od temeljnih miselnih procesov do argumentiranja (2016), Spodbujanje razvoja kritičnega mišljenja s formativnim spremljanjem (2018), Strategije vplivanja učitelja na motivacijo učencev: od kulture prisile, nagrajevanja in kaznovanja v smeri kulture podeljevanja moči, avtonomije in odgovornosti (2020) idr.

dr. Maša Jazbec

dr. Maša Jazbec

Umetnica, kuratorka, raziskovalka

Maša Jazbec je končala študij likovne umetnosti na pedagoški fakulteti v Mariboru pod mentorstvom Prof. Dušana Zidarja. Nato je nadaljevala z magistrskim študijem novomedijske umetnosti na Linški univerzi v Avstriji. V okviru magistrskega študija je opravila študijsko izmenjavo na IAMAS (Institute of Advanced Media Arts and Science) na Japonskem. Po končanem magisteriju nadaljuje doktorski študij na Univerzi v Tsukubi na Japonskem v laboratoriju Prof. Hiroo Iwata. V okviru doktorskega študija opravi inžinirsko rezidenco na priznanem raziskovalnem inštitutu ATR (Advanced Telecommunications Research Institute International) v laboratoriju Profesorja Hiroshija Ishiguro v Kyotu na Japonskem. Od leta 2013 soustvarja mednarodni festival novomedijske kulture Speculum Artium v Trbovljah.

Z umetniškimi projekti se je predstavila na intermedijskih platformah kot so Ars Elektronika, Athens media art festival, Lab30, Tsukuba media art festival, ISEA, Speculum Artium, MFRU, Kiblix, Sonica, ArtStays. O svojem delu je predavala na University of California Los Angeles – Design Media Arts department, School of Integrative and Global Majors Tokyo forum, Rhizomatiks research – Flying Tokyo event, Large space Tsukuba opening symposium, Rikkyo University Tokyo, Sonica Artist Talk, TEDx Trg svobode. Znanstveno raziskovalne naloge je predstavila na strokovnih konferencah kot so CHI 2016, Consciousness Reframed 2016, ISEA 2017, Human robot Interaction 2017, Systems Man and Cybernetics 2017. Trenutno živi, dela in ustvarja v Trbovljah in Linzu.

Z umetniškimi projekti se je predstavila na mednarodnih intermedijskih platformah kot so Ars Elektronika, Athens media art festival, Lab30, Tsukuba media art festival, ISEA, Speculum Artium, MFRU, Kiblix, Sonica, ArtStays.

V letu 2019 se je predstavila z dvema preglednima samostojnima razstavama v Sloveniji. Z eno v galeriji Equrna v Ljubljani in z drugo v galeriji Velenje v Velenju. Junija je soustvarjala novo ureditev v parku Trbovlje, kjer je v sodelovanju z Občino Trbovlje postavila “outdoor” večjo intermedijsko instalacijo Monolit. To je njena druga zunanja kiparska postavitev. V letu 2019 je bila nekajkrat gostja oddaje FrekvencaX na VAL202, o njenem delu je bil objavljen obsežen članek v časopisu DELO, imela je več gostujočih predavanj po Sloveniji in tujini, kjer je predavala o povezovanju umetnosti in znanosti na platformi androidne znanosti. Bila je pobudnica in organizatorka prvega mednarodnega Brain Computer Hackathona v Sloveniji, v Trbovljah.

Od Oktobra 2019 pa je vodja laboratorija Raziskovalnih Umetnosti in Kulture (enota DDT v Katapultu). V laboratoriju s sodelavci ustvarjajo na področju povezovanja umetnosti, znanosti in novih tehnologij. Trenutno razvijajo nove aplikacije na področju vmesnikov med možgani in računalnikom/strojem. Ter širši javnosti omogočajo dostop do znanja s tega področja. Ne le v teoriji ampak tudi v praksi.

O svojem delu je predavala na UCLA – Design Media Arts department, DEWESoft summer school, School of Integrative and Global Majors Tokyo forum, Rhizomatiks research – Flying Tokyo event, Large space Tsukuba opening symposium, Rikkyo University Tokyo, Sonica Artist Talk, TEDx Trg svobode.

Leta 2018 je bila v strokovni žiriji za prestižno mednarodno nagrado Zlata Nika, ki jo podeljuje Ars Elektronika v Linzu.

Od leta 2019 je članica Nacionalnega sveta za kulturo Slovenije.

Od 2018 je gostujoča profesorica na magistrskem oddelku Interface Culture na Univerzi za Umetnost in dizajn v Linzu.

Znanstveno raziskovalne naloge je predstavila na strokovnih konferencah kot so CHI 2016, Consciousness Reframed 2016, ISEA 2017, Human robot Interaction 2017, Systems Man and Cybernetics 2017.

Izobrazba:
Znanstveni doktorat iz humanistične informatike, Univerza v Tsukubi, Japonska
Magisterij iz medijskih umetnosti, Interface Cultures, Univerza v Linzu, Avstrija
Diploma iz likovne umetnosti, Pedagoška Fakulteta, Univerza v Mariboru, Slovenija

Gostovanja:
Gostujoča prof. na oddelku Interface Culture Univerze za umetnost in dizajn Linz, Avstrija (2018 – )
Gostujoča raziskovalka na inštitutu ATR – Hiroshi Ishiguro Laboratories, Kyoto, Japonska (Junij – julij, 2017)
Gostujoča raziskovalka na inštitutu ATR – Hiroshi Ishiguro Laboratories, Kyoto, Japonska (Junij – Avgust, 2016)
Študijska izmenjava na IAMAS, Gifu, Japonska, 2013

Štipendije:
Special Fellowship scholarship, Ministrstvo za šolstvo, kulturo, šport, znanost in tehnologijo Japonska, 2015 – 2018
Štipendija Ministrstva za kulturo RS za študij v tujini, 2016 – 2018
Štipendija Ministrstva za kulturo RS za študij v tujini, 2012 – 2013

Kuriranje:
Od leta 2009 aktivno sodeluje z Delavskim domom Trbovlje pri vodenju programa Trbovlje Novomedijsko mesto. V okviru mednarodnega festivala novomedijske kulture Speculum Artium je kurirala številna gostovanja znanstvenikov in umetnikov kot so Prof. Hiroshi Ishiguro, ASIMO Honda Robotics, Patrick Tresset, James Gimzewski, Victoria Vesna, Yaskawa robotics, Cod.Act, Christa Sommerer&Laurent Mignonneau, …
Letos pa je v sodelovanju z avstrijskim raziskovalnim podjetjem g.tec pripravila prvi Hekaton vmesnikov med možgani in računalnikom oz. strojem. Hekatona so se udeležili učenci, dijaki, študentje, programerji in umetniki iz cele Slovenije.

Žirije:
Ars Elektronika Interaktivna Umetnost +, 2018
STARTS prize advisor, Ars Elektronica, 2018