Predavatelji
Creative Focus in NLP e-konference 2020

Milan Vujasinovič, Coach

Milan Vujasinovič, Coach

Direktor, predavatelj, coach

Milan Vujasinovič je direktor Zavoda Inštituta za nevro-lingvistično programiranje (skrajšano NLP inštitut) in tudi vodja projektov. Ima bogate izkušnje na področju uporabe nevro-lingvističnega programiranja v poslovnem svetu in pri delu z otroci.

Poleg NLP praktika, NLP mojstra in vrste ostalih NLP programov (uporaba metafor, metaprogrami,… ki jih je opravil pri predavateljih kot so dr. John Grinder, dr. Richard Bandler, dr. Stephen Gilligan, mag. Bert Feustel, Anthony Robbins,…) je uspešno opravil štiri treninge za NLP trenerja:

 • trening za New Code NLP trenerja (pri ustanovitelju NLP-ja dr. Johnu Grinderju, Carmen Bostic St Claire in Michaelu Carrollu),
 • trening za NLP trenerja (pri ustanovitelju NLP-ja dr. Johnu Grinderju, Carmen Bostic St Claire in Michaelu Carrollu),
 • trening za NLP trenerja po INLPTA programu (trening sta vodila predsednik INLPTA Europe mag. Bert Feustel in dr. Mona Vogl),
 • trening za NLP trenerja po programu IANLP in Society of NLP (trening sta vodila Bernd Isert in Sabine Klenke).
 • Zaključil je izobraževanje za NLP coacha po INLPTA programu (program so vodili mag. Bert Feustel in Franz Huetter)
 • Opravil je izobraževanje za NLP coacha po International NLP Coach programu (trening so vodili in certificirali dr. John Grinder, Carmen Bostic St. Clair in Andrea Frausin).

Edini v Sloveniji je zaključil izobraževanje za najvišjo stopnjo v NLP-ju, izobraževanje za NLP Mojster Trenerja oziroma za NLP Trenerja Trenerjev (trening sta vodila dr. Wyatt Woodsmall in mag. Bert Feustel).

Kot trener asistent sodeluje na treningih, ki jih dr. John Grinder vodi skupaj s Carmen Bostic St Claire in Michael Carrollom.

dr. Samo Božič, Coach

dr. Samo Božič, Coach

Podjetnik, predavatelj

Dr. Samo Božič je co-founder startupov C-Shell v NYC, Epilep.si in trenutno raziskuje aplikativno nevroznanost v BLCKB – prvem startupu na področju nevromarketinga v tem delu Evropske unije. Kot Fulbrightov štipendist je na newyorški politehniki doktoriral iz sistemskega inženirstva. Predava na Telekomunikacijah in GEA collegeu ter je svetovalec Evropske komisije v Bruslju za področje tehnologije.

Prvih treningov nevro-lingvističnega programiranja se je udeležil že sredi 80-tih let prejšnjega stoletja (NLP Praktik pri Anthonyju Robbinsu).

Svoje izkušnje je nabiral na projektih kot so:

 • IBM T.J. Watson Research Center – Sistem za razpoznavanje govora
 • NASA Langley Research Center – »Fault tolerant« sistemi
 • NATO Advanced Study Institute – Zanesljivost novorazvitih sistemov
 • Polytechnic Inst. & US Navy – »Built-in-Tests« in sistemi pripravljenosti
 • Perles a.g., Švica – Testni sistem za zagotovitev kvalitete
 • Univ. v Birminghamu, UK – CAM sistemi
 • Tech. Univ. of Denmark – Kontrolni sistemi

Močna baza za uspešno projektno svetovanje je njegova interdisciplinarna izobrazba:

 • Doktorat (Ph.D.) iz sistemov – Polytechnic University, New York
 • Magisterij ekonomija – Ekonomska fakulteta in ICPE, Univ. v Lj,
 • M.S. elektrotehnika – Polytechnic Institute of NY, New York
 • Magisterij strojništva. – Univ. v Ljubljani
dr. Džemal Durić, Coach

dr. Džemal Durić, Coach

Zaposlen v Centru za raziskovanje in socialne veščine na Policijski akademiji

Dr. Džemal Durić je mednarodno certificiran NLP Trener in NLP Mojster Coach po standardih Mednarodne zveze trenerjev NLP (INLPTA). Izvaja mednarodno certificirane NLP programe na Inštitutu za nevro-lingvistično programiranje. Dodatno znanje je pridobil na usposabljanjih pri ustanovitelju NLP-ja dr. Johnu Grinderju (New Code NLP), Robertu Diltsu (Creative Leadership), dr. Stephenu Gilligenu (Generative Coaching) in Anthonyju Robbinsu (Unleash the Power Within).

Zaključil je doktorski študij transformacijskega vodenja na Fakulteti za družbene vede – Univerza v Ljubljani, profesionalno se ukvarja s proučevanjem in razvojem vodenja in svetovanjem na področju organizacijskega razvoja.

Bogate mednarodne izkušnje na področju organizacijskega razvoja je pridobil z delom na projektih v okviru misij Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) v Skopju (2003-2005) in Beogradu (2009-2011), razvojnih projektov EU na Kosovu (2006-2007) in svetovalnih projektov Mednarodnega centra za razvoj migracijskih politik (ICMPD).

V slovenski policiji je bil idejni vodja razvoja sistema usposabljanja na področju menedžmenta in vodenja. Je predavatelj, inštruktor in coach na naslednjih predmetnih področjih: proces menedžmenta, proces vodenja, sistem menedžmenta kadrovskih virov, coaching kot veščina vodenja.

Sodeluje pri razvoju skupnih Evropskih magistrskih programov EU agencije FRONTEX: razvoj modula “Leadership and Organizational Development in Border Management” v okviru projekta “European Joint Master’s in Strategic Border Management” in EU agencije CEPOL: razvoj modula “Management and Leadership Aspects of European Police Cooperation” v okviru projekta “European Joint Master Programme“.

Jana Pertot Tomažič, prof. slovenščine, NLP Trener, NLP Coach

Jana Pertot Tomažič, prof. slovenščine, NLP Trener, NLP Coach

Profesorica, predavateljica, coach

Jana je prof. slovenščine ter mednarodno certificiran NLP Trener in NLP Coach Praktik. Ima bogate izkušnje s poučevanjem na različnih stopnjah izobraževanja, saj je vrsto let poučevala slovenščino na osnovni šoli, trenutno pa jo poučuje na gimnaziji. Kot recenzent, predavatelj, moderator ter član programskega odbora že vrsto let aktivno sodeluje na domačih in mednarodnih konferencah za učitelje. Za šole in druge ustanove pripravlja izobraževanja na teme učinkovite komunikacije, učenja, javnega nastopanja in obvladovanja stresa s pomočjo čuječnosti.

Pri svojem delu izhaja iz prepričanja, da je dobra komunikacija bistvo pedagoškega procesa, zato v pouk vključuje različne NLP pristope in raznovrstne inovativne metode, ki spodbujajo ustvarjalnost, kritično mišljenje, motivirajo in razvijajo različne kognitivne sposobnosti.

V novih generacijah otrok, kamor sodita tudi njena sinova, išče vedno nove izzive in priložnosti za profesionalni in osebni razvoj.

Marko Korenjak, mag. ekon. in posl. ved, Coach

Marko Korenjak, mag. ekon. in posl. ved, Coach

Predavatelj, coach, podjetnik, mednarodno sodelovanje

Marko je oseba, ki se odločno loteva področij, kjer bi rad sprožil spremembe in izboljšave. Po tem, ko je preživel zdravljenje hepatitisa C s kemoterapijo, je o zdravljenju napisal knjigo, ustanovil slovensko društvo za pomoč osebam okuženim s hepatitisom in v letu 2018 prevzel vodenje Evropskega združenja organizacij pacientov z obolenji jeter, ki vključuje 31 organizacij iz 25 držav ter tako povezuje med 80.000 do 100.000 pacientov, družinskih članov in prostovoljcev.

Marko je doktorski študent Strateškega komunikacijskega managementa na Alma Mater Europaea v Mariboru. Njegovo področje raziskovanja je zdravstvena komunikacija. Raziskovalna enota The Economist Inteligence Unit, pod okriljem mednarodne revije The Economist z 2 miliona naročniki po svetu, je Marka imenovala za enega izmed 18-ih najbolj vplivnih ljudi na področju eliminacije hepatitisa v letu 2017 (http://pathtozero.eiu.com/profile/marko-korenjak/).

Hkrati je eden izmed najbolj zabavnih NLP trenerjev. Ko je to ugotovil, je začel nastopati kot stand-up komik in sestavil tudi svojo monokomedijo SKUPAJSVA.COM. Njegova nova komedija (UN)COMMON COUPLE ((NE)NAVADEN PAR) še vedno išče dober zaključek.

Marko je izjemno uspešen pri pridobivanju novih znanj z NLP orodji: po zaključenem treningu za NLP trenerja je obnovil znanja igranja violine ter se naučil nekaj pesmi na harmoniko – frajtonarco. Lotil se je mnemotehnike in redno dosega najvišja mesta na tekmovanjih pomnjenja, kjer si zapomni tudi polovico telefonskega imenika, z vsemi imeni, priimki, telefonskimi številkami … zelo priročno, če izgubite svoj telefon in si pred tem niste shranili podatke. NLP orodja uporablja za pridobivanje novega znanja tudi na akademskem področju in sedaj zaključuje doktorski študij.

Trenutno je:
 
 • predsednik Evropskega združenja organizacij z obolenji jeter (ELPA),
 • predsednik Slovenskega društva pacientov s hepatitisom,
 • član mednarodne skupine za izvedbo globalne zdravstvene komunikacijske strtegije NoHEP pri Svetovni zvezi za hepatitis (WHA) – predstavnik Evropsek Unije,
 • član strokovnega odbora in eden izmed trenerjev programa ELPA University,
 • član strokovnega odbora in eden izmed vodij programa ELPA@home,
 • predstavnik organizacije ELPA pri sedmih mednarodnih raziskovalnih projektih Horizon2020 v skupni vrednosti 100 milionov eur za raziskovanje jeter,
 • predstavnik organizacije ELPA pri mednarodno raziskovalnem projektu pri Evropskem Inštitutu za Tehnologijo in Inovacije – sekcija za Zdravje.
 
ELPA = European Liver Patient Association. Združenje, ki ima 31 članov iz 25 držav Evropske Unije, Egipta, Izraela in Norveške ter povezuje med 80.000 in 100.000 pacientov, njihovih družin ter prostovoljcev. Spletna stran: www.elpa.eu.
 

Področja dela: nevladni sektor, organizacije pacientov, NLP treningi v mednarodnih timih nevladnega sektorja, razvoj NLP kompetenc v nevladnem sektorju …

Tina Šantej, prof. zgo. in soc., Naj učiteljica 2017/2018

Tina Šantej, prof. zgo. in soc., Naj učiteljica 2017/2018

Učiteljica, predavateljica

Tina je zaposlena na OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik. V domačih Trbovljah je obiskovala osnovno šolo in gimnazijo. Po opravljeni maturi se je odločila za dvopredmetni študij zgodovine in sociologije (pedagoška smer) na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Po končanem študiju se je zaposlila kot učiteljica zgodovine in podaljšanega bivanja na OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik, kjer svoje poslanstvo opravlja še danes. Ob redni službi je nekaj let predavala na Zasavski ljudski univerzi v večernih programih srednje in osnovne šole za odrasle.

Svoje delo kot učiteljica zgodovine in domovinske ter državljanske kulture ter etike opravlja z vso odgovornostjo, predanostjo, predvsem pa z velikim veseljem. Pri poučevanju preizkuša vedno nove načine poučevanja v skladu z didaktičnimi in pedagoškimi priporočili, s katerimi se želi približati vsakemu učencu, saj učiteljevo delo že dolgo ni več zgolj in samo podajanje učne snovi.

Njena predanost učiteljskemu poklicu je bila še posebej poplačana, ko je bila v šolskem letu 2017/2018 po izboru bralcev revije Ona izbrana za naj učiteljico v državi.

Rok Gumzej, dipl. soc. ped.

Rok Gumzej, dipl. soc. ped.

Svetovalec in predavatelj Centra pomoči pri prekomerni rabi interneta LOGOUT

Rok Gumzej dela kot svetovalec Centra LOGOUT, kjer pomaga družinam in posameznikom, ki se soočajo s težavami prekomerne rabe interneta. Kot predavatelj izvaja delavnice za mladostnike in predavanja za starše, učitelje in strokovne delavce s temami uravnotežene rabe tehnologije in rizičnih spletnih vedenj. Kot aktivni član Društva za elektronske športe SPID, soorganizira največje video igralske dogodke po Sloveniji in išče nove načine pristopanja do mladih. Enega izmed pristopov je našel v vlogerskem medijskem formatu, kjer je kot voditelj oddaje Čist Zares na TVSLO1 pokazal, kaj vse danes kreativni mladi počnejo. Svoje medijske veščine je uporabil tudi pri kreaciji spletne oddaje RokOut, katere namen je predstaviti različne tematike internetnega okolja na zabaven, a informativen način.

Jurij Dreo, dr. med.

Jurij Dreo, dr. med.

Predavatelj, raziskovalec, podjetnik

Jurij je zaposlen na Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, Klinični oddelek za bolezni živčevja, Laboratorij za kognitivno nevroznanost in pogodbeno sodeluje z Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani, Katedra za nevrologijo, administracija. Je tudi so-ustanovitelj Start-upa BrainTrip.

Njegova raziskovalna področja (ang.):

 • Electoencephalography,
 • Computational neuroscience,
 • Transcranial magnetic stimulation,
 • Neurophysiology,
 • Amyotrophic Lateral Sclerosis, Parkinson’s disease, Alzheimer’s disease.

Kratek izvleček pomembnejših publikacij zadnjih let:

 • Decreased movement-related beta desynchronization and impaired post-movement beta rebound in amyotrophic lateral sclerosis. Bizovičar N, Dreo J, Koritnik B, Zidar J. Clin Neurophysiol. 2014 Jan 8. pii: S1388-2457(13)01366-7.
 • Movement-related cortical potentials in ALS increase at lower and decrease at higher upper motor neuron burden scores. Bizovičar N, Koritnik B, Zidar I, Dreo J, Zidar J. Amyotroph Lateral Scler Frontotemporal Degener. 2013 Sep;14(5-6):380-9
 • Genome-wide expression changes in a higher state of consciousness.
Mojmir Kovač, NLP Mojster

Mojmir Kovač, NLP Mojster

Trener juda, predavatelj

Mojmir Kovač je trener juda, organizator doživetij, združevalec ljudi in mladim pomaga, da zrastejo v močne in samozavestne osebe. Sam s seboj tekmuje v govorništvu, vodi delavnice in predava o osebni rasti.

Je eden izmed generatorjev dogajanja na Primorskem. V okviru portoroškega Športnega, kulturnega in izobraževalnega društva Jaz sem najboljši že vrsto let organizira številne množične rekreativne in družabne dogodke na Obali, ki privabijo in navdušijo številne obiskovalce. Spodbuja regionalno sodelovanje in povezovanje, soustvaril je pohod Povežimo soline, kolesarjenje v spomin Juretu Robiču, novoletni pohod z baklami, footgolf turnir na portoroški plaži, poletno kopanje Božičkov, poljub pod Tartinijevim spomenikom in ne nazadnje atraktiven Princeskin spust z zvonika, ki se ga je udeležilo okoli 5000 obiskovalcev.

Rhea Klanšek, BSc

Rhea Klanšek, BSc

Raziskovalka, predavateljica

Rhea Klanšek se je po končanem šolanju na School of the Future v New Yorku vpisala na srednjo šolo Palo Alto v Silicijevi dolini, kar je pripeljalo do tega, da je odšla študirat psihologijo in socialno antropologijo na Harvard. Po vrnitvi iz Dublina, zaradi pandemije COVID, kjer je razvijala kariero tržnika, zdaj vodi raziskave o video nevromarketingu.

Dejan Redja, Coach

Dejan Redja, Coach

Direktor podjetja, športnik

Dejan je zaposlen kot direktor podjetja v Rusiji. Je strasten športnik.

Dobrodošli na Creative Focus in NLP e-konferenci 2020!

Kontakt

031 635 306 (Neja Mlakar)