Program Creative focus in NLP e-konference 2020

Konferenca se bo letos odvijala na daljavo, v živo preko interaktivnega videokonferenčnega sistema Zoom.

sobota, 24. oktober 2020

7:15 – 9:00

Tehnični priklop in registracija udeležencev

9:00 – 9:15

1. Starter

9:20 – 9:50

2. Recept za učinkovito učenje in pomnjenje - Jana Pertot Tomažič

Na predavanju boste spoznali učne metode, ki pripomorejo k večji motivaciji, boljši koncentraciji in pomnjenju tako pri otrocih kot pri odraslih.

Ključne besede: metode učenja, učni uspeh

Predavatelj: Jana Pertot Tomažič, univ. dipl. prof. slovenščine in univerzitetna diplomirana literarna komparativistka, NLP Mojster in NLP Coach Praktik

9:55 – 10:25

3. Poučevanje in motivacija za učenje - Tina Šantej, prof. zgo. in soc., Naj učiteljica 2017/2018

Pedagoški in didaktični pristopi podajanja znanja so se skozi zgodovino vseskozi spreminjali. Moderna družba in tehnološki napredek sta pripomogla k drugačnemu razmišljanju otrok ter pogledu na svet. Dandanes učiteljevo delo ni več samo klasična oblika predavanja. Soočati se mora s številnimi izzivi, predvsem v praksi poiskati načine, kako učence motivirati za delo, kako jih seznaniti s pravilnimi strategijami uspešnega učenja. Učencem moramo nenehno osmišljati proces šolanja, in sicer da se učijo zase in ne za učitelje ne za svoje starše. Usmerjati jim moramo k dejstvu, da je izobrazba še vedno temeljna vrednota vsakega posameznika. S svojo predstavitvijo bom skušala iz prakse odgovoriti na zastavljena problemska vprašanja in dileme, povezanimi z odraščanjem mladostnikov in njihovimi obveznostmi.

Ključne besede: pedagoški pristop, motivacija, odraščanje mladostnikov

Predavatelj: Tina Šantej, prof. zgo. in soc., Naj učiteljica 2017/2018

10:25 – 10:40

Odmor

10:40 – 11:00

4. Z gibanjem do boljše pozornosti pri učenju - Jurij Dreo, dr. med.

Možgani se celo življenje spreminjajo in prilagajajo na nove zahteve, ki jih postavljamo pred njih. Mehanizem plastičnosti možganov nam omogoča, ne samo pridobivanje vedno novih veščin, temveč sproža fizični razvoj tistih delov možganov, ki so pri teh novih aktivnostih najbolj aktivni. Kar je zelo pomembno, telesna aktivnost razvija hipokampus, del možganov, ki je ključen za kakovostno delovanje spomina. Na predavanju / vajah boste spoznali, katere telesne aktivnosti razvijajo ta del možganov. 

Ključne besede: možgani, hipokampus, telesna aktivnost

Predavatelj: Jurij Dreo, dr. med., predavatelj, raziskovalec

11:05 – 11:35

5. Pripovedovanje zgodb in učni uspeh - dr. Džemal Durić

Splošno znano je, da so učitelji, ki znajo pripovedovati dobre zgodbe, pri učencih zelo priljubljeni. Z zgodbami znajo pritegniti pozornost, navdušiti in motivirati učence za svoje teme in učenje. Posledično so njihovi učenci bolj ustvarjalni in dosegajo visok učni uspeh. V čem je skrivnost povezave med pripovedovanjem zgodb in učnim uspehom? Ali se odgovori skrivajo v strukturi zgodb, načinu pripovedovanja, medsebojnih odnosih…? V okviru predavanja bodo podane razlage »skrivnosti«, ki se skrivajo za uspešnim pripovedovanjem zgodb in nekateri praktični napotki za »dobre zgodbe« v procesu učenja.

Ključne besede: zgodbe, navdušenje, motivacija, proces učenja, učni uspeh.

Predavatelj: dr. Džemal Durić, NLP trener in NLP coach

11:40 – 11:55

6. Kako uporabiti 3 sodobne marketinške prijeme za motivacijo otrok - Rhea Klansek

Predavanje bo obravnavalo vprašanje kako uporabiti 3 sodobne marketinške prijeme za motivacijo otrok.

Ključne besede: otroci, motivacija, uspeh

Predavatelj: Rhea Klansek

12:00 – 12:10

7. Vaje za utrjevanje spomina

12:15 – 12:45

8. Kako pomagati otroku izboljšati odnos do učne snovi in učenja - Milan Vujasinovič

Predavanje bo obravnavalo odnos do šole in predmetov ter kako doseči, da se bo otrok z veseljem lotil šolskih obveznosti.

Ključne besede: otroci, odnos do učenja, učni uspeh

Predavatelj: Milan Vujasinovič, NLP trener in NLP coach

12:45 – 13:45

Odmor za kosilo

13:45 – 14:15

9. Motivacija otrok - Mojmir Kovač

Na predavanju boste spoznali, kako motivirati otroke in jih hkrati naučiti, da se znajo motivirati sami.

Ključne besede: motivacija, otroci

Predavatelj: Mojmir Kovač, NLP mojster

14:20 – 14:35

10. Kako lahko otroku pomagamo do boljšega uspeha v šoli - coachingi za otroke in izobraževanja za starše

Pristop Creative focus se razvija in nastajajo novi programi in aplikacije. Na predavanju boste slišali nekaj teh novih trendov in programe, ki odgovarjajo na vprašanje Kako lahko otroku pomagamo do boljšega uspeha v šoli – coachingi za otroke in izobraževanja za starše.

Ključne besede: Creative focus programi

14:40 – 15:10

11. Kaj lahko starši naredite za preprečevanje prekomerne uporabe interneta? - Rok Gumzej, dipl. soc. ped.

Na predavnju boste izvedeli, kaj lahko kot starši naredite za preprečevanje prekomerne uporabe interneta.

Ključne besede: internet, otroci, nadzor

Predavatelj: Rok Gumzej, dipl. soc. ped. – Zavod Nora, center sodobnih zasvojenosti

15:10 – 15:25

Odmor

15:25 – 15:45

12. Možgani in vaje na stolu - Jurij Dreo, dr. med.

Možgani se celo življenje spreminjajo in prilagajajo na nove zahteve, ki jih postavljamo pred njih. Mehanizem plastičnosti možganov nam omogoča, ne samo pridobivanje vedno novih veščin, temveč sproža fizični razvoj tistih delov možganov, ki so pri teh novih aktivnostih najbolj aktivni. Kar je zelo pomembno, telesna aktivnost razvija hipokampus, del možganov, ki je ključen za kakovostno delovanje spomina. Na predavanju / vajah boste spoznali, katere telesne aktivnosti razvijajo ta del možganov. 

Ključne besede: možgani, hipokampus, telesna aktivnost

Predavatelj: Jurij Dreo, dr. med., predavatelj, raziskovalec

15:50 – 16:20

13. Mnemotehnični pripomočki kot pomoč pri učenju in poučevanju - Marko Korenjak, mag. ekon. in posl. ved

Na predavanju boste spoznali mnemotehnične pripomočke, ki vam bodo olajšali in pospešili pridobivanje novega znanja.

Ključne besede: mnemotehnični pripomočki, novo znanje

Predavatelj: Marko Korenjak, mag. ekon. in posl. ved, NLP trener in NLP coach

16:25 – 16:40

14. Kako pozitivno vplivati na smopodobo učencev? - dr. Samo Božič

Dr. Samo Božič je delal kot predavatelj na večih univerzah, med njimi tudi na univerzi v ZDA. Kot zanimivost lahko omenimo, da je poučeval tudi v ameriškem zaporu. Na podlagi svojih izkušenj, nam bo zaupal, kako motivirati in opolnomočiti učence/poslušalce, da si postavljajo višje cilje in te tudi dosežejo. Hkrati bo povedal, kako vzdrževati motivacijo pri učencih, kljub oviram in porazom na poti do cilja.

Ključne besede: motivacija, učenje, cilji

Predavatelj: dr. Samo Božič, NLP mojster in NLP coach

16:45 – 16:55

15. Povzetek in korak v prihodnost

Navedena predavanja bodo potekala v slovenščini. Organizator si pridržuje pravico do sprememb v programu.

Dobrodošli na Creative Focus in NLP e-konferenci 2020!

Kontakt

031 635 306 (Neja Mlakar)